sep 1, 2018

Antagning till LVFs IPSC-sektion 2018-19Sthlm LVF tar emot ansökningar under November 2018.

Kategori: General
Skrivet av: EB

Luftvärnsföreningens skytteklubb ingår i Försvarsutbildarna genom moderföreningen Luftvärnsförbundet.

Nedan följer Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubbs (LVF) rutiner för nya prövomedlemmar i IPSC-sektionen 2018-2019.

IPSC-skyttar tas in efter Styrelsebeslut under december 2018, ansökningar ska inkomma under november månad 2018 (endast).

För att bli antagen som provmedlem skall ett obrutet kuvert med utdrag från Polisen skickas in eller visas upp för Styrelsen eller Styrelsemedlem.

Antagning av provmedlemmar görs av styrelsen på ett styrelsemöte.

Notera att LVF för 2018-19 kommer LVF att ha en mycket begränsad kapacitet att ta emot nya medlemmar.

http://skytteklubben.se/uploads/images/NO-Gunban-2016-EB-33_resize.JPG

Under den 12 månader långa provtiden skall skytten:
Deltaga vid minst 9 tränings- eller tävlingstillfällen
Hjälpa föreningen på arbetsdag och tävling eller dylikt efter överenskommelse.
IPSC-skyttar skall deltaga på minst en tävling (Lvl 2 eller mer).
Nya IPSC-skyttar skall tävla för LVF.
Det är styrelsen som gör en samlad bedömning om vi vill att provmedlemmen
skall erbjudas medlemsskap efter prövotiden
Den provmedlem som inte erbjuds medlemsskap efter 12 månader upphör att vara
provmedlem och får ej längre deltaga i LVFs verksamhet.

Skytte tar mycket tid. Läs gärna ovanstående krav en gång till och säkerställ att du har tid.

http://skytteklubben.se/uploads/images/Prisutdelning-SM-2015-13_resize.JPG

Medlemsavgifter:
Vid intag i december 2018 betalas en årsavgift.
Om medlem godkänns efter 12 månader kostar det en inträdesavgift plus en årsavgift som även gäller
för nästa år.

2018 är årsavgiften 1000 kr och inträdesavgiften är 1000 kr.

Ytterligare avgifter i form av access till föreningens olika skjutbanor, nycklar etc. tillkommer.

Notera att medlem som inte uppfyller närvaro på olika arbetsdagar, tävlingar eller beting eller slutar att tävla för LVF kan få förändrad eller indragen tillgång till de skjutbanor vi använder oss av.

Länk till LVFs medlemsansökan.  

Fyll i dokumentet noga (läsbart) och ange minst två av oss kända referenser, eller motsvarande som är betydelsefullt för Styrelsens bedöming.

Utöver ansökan, bifoga ett brev där du beskriver dig själv, vilken skjututbildning/nivå du har, om du redan har licens för enhandsvapen, IPSC-licens, eventuell militär/försvarsbakgrund och vad du vill uppnå och vad du kan bidra med. Du måste inte skriva en uppsats, men det hjälper styrelsen i beslutsprocessen och förbättrar dina chanser.

http://skytteklubben.se/uploads/images/F01A5738_resize.JPG

Skicka sedan in din ansökan (inkl. Polisens utdrag obrutet) per post.

Felaktigt ifylld eller ofullständig ansökan kan resultera att den inte behandlas. 

Förra året hade vi flera ansökningar där vi inte kunde läsa vad som skrivit, och flera som ansökte vid fel tidpunkt.

Var beredd på att i de flesta fall ringer vi både dig och dina referenser.

Har du inte gått IPSC-kursen än? Då kan du bl.a. göra det genom att anmäla dig här: www.dynamisktskytte.se

Det är en stor fördel om du gått IPSC-kursen och har egen vapenlicens.

Mer information om Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet: www.sdssf.se

 

 Nedan: First IPSC Rifle World Championship Russia 2017

http://skytteklubben.se/uploads/images/26055924_1523945150992370_6403050991977652995_n_resize.jpg